Taziyat Kijiye Jhoot Mat Boliye
Duration:00:03:18

    
Taziyat Kijiye Dil Jitiye
Duration:00:03:39

    
Qabrustan Janay Ka Tariqa
Duration:00:05:21

    
Qabar Upar Say Kaisi Rakhi Jaye?
Duration:00:02:38

    
Qabar Par Agar Batti Jalana Kaisa?
Duration:00:00:53

    
Namaz e Janaza Main Salam Pherna
Duration:00:00:21

    
Murday Ki Eid Say Kia Murad Hai?
Duration:00:01:07

    
Mayyit Ko Kafan Kaisa Pehnaya Jaye?
Duration:00:01:59