Shutar Murgh Ki Khoosusiyat
Duration:00:04:24

     
Roohain Gharoun Main Aati Hain ?
Duration:00:01:15

     
Naam To Hoga Badnaam Hi Sahi
Duration:00:02:22

     
Mayyat ko Dobara Ghusul Dena
Duration:00:01:15

     
Masjid e Nabavi Ki Tameer Kaisey Hoe
Duration:00:01:46

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1522
Duration:00:15:33

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1516
Duration:00:15:09

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1515
Duration:00:15:04

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1518
Duration:00:14:24

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1519
Duration:00:13:55

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1513
Duration:00:15:39

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1496
Duration:00:26:23

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1458
Duration:00:25:36

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1454
Duration:00:25:38

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1290
Duration:00:24:57

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1452
Duration:00:25:29

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1455
Duration:00:25:50

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1475
Duration:00:25:55

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1481
Duration:00:26:01

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1480
Duration:00:26:07

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1477
Duration:00:25:49

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1478
Duration:00:21:22

     
Madani Muzakray Ki Jhalkiyan Ep 1476
Duration:00:25:04