Ya Khwaja Jholi Bhar Do (28-01-2023)
Duration:00:07:12

    
Ghaus Pak Ki Karamat (02-02-2023)
Duration:00:01:34

    
4 Hurmat Wale Mahine
Duration:00:00:29