Talba e Kiram Ki Qurbani
Duration:00:01:34

    
Talba Ki Mulaqat Aur Bohat Kuch
Duration:00:20:36

    
Ramzan Ki Tayari Aur Usatza o Talba
Duration:00:18:22

    
Jahan Deeni Kaam Kam Ho
Duration:00:00:36

    
Itaat
Duration:00:05:28

    
Aala Hazrat Par Ankhain Band Kyun
Duration:00:04:03

    
Anokha Shahzada - Gujrati Zaban
Duration:00:02:26