Rooh Ki Ghiza - Spanish Subtitled
Duration:00:00:29

    
Dil Na Dukhaein - Spanish Subtitled
Duration:00:00:25

    
Rooh Ki Ghiza - Norwegian Subtitled
Duration:00:00:29

    
Quran e Kareem - Norwegian Subtitled
Duration:00:00:29

    
Acha Dost Kon? Norwegian Subtitled
Duration:00:00:28

    
Dunyawi Naematein - Dutch Subtitled
Duration:00:00:29

    
Rooh Ki Ghiza - Dutch Subtitled
Duration:00:00:29