Audio Book - Kaam Ki Batein
Duration:00:40:12

    
Machli Kiyoun Nahi Bolti?
Duration:00:01:14

    
Teetar Halal Hai Ya Haram?
Duration:00:00:45

    
Miswak Darakht Ban Gai
Duration:00:01:15

    
Madina Yaad Aya Hai
Duration:00:09:42

    
Aamad-e-Ramzan Hai
Duration:00:06:12