Allah Jo Karta Hai Behtar Karta Hai
Duration:00:00:22

    
Ziyadati Ka Izala
Duration:00:01:50

    
Zakat Ko Tax Kehna Kaisa?
Duration:00:00:43

    
Witar Namaz Ki Jamat Kon Karwaey?
Duration:00:01:00

    
Ulti Se Roza Toot ta Hai?
Duration:00:01:01

    
Ujrat Kay Masail Seekhna
Duration:00:01:37

    
Mukhtalif Shakhsiyaat Kay Tasurat
Duration:00:00:37

    
Mukhtalif Shakhsiyaat Kay Tasurat
Duration:00:01:15

    
Saya e Rehmat
Duration:00:01:10

    
Shash Eid Kay Rozey Rakhain
Duration:00:00:31

    
Sehri Kab Tak Kha Sakte Hain?
Duration:00:02:35