Syed Qadir Shah Sahib Kay Liye Dua
Duration:00:05:10

    
Suleiman Kay Liye Dua
Duration:00:05:08

    
Raees Attari Kay Liye Dua
Duration:00:05:09

    
Muhammad Ramzan Attari Kay Liye Dua
Duration:00:05:10

    
Muhammad Jamal Kay Liye Dua
Duration:00:05:07

    
Muhammad Hafeez Madani Kay Liye Dua
Duration:00:04:56

    
Mohsin Madani Kay Liye Dua
Duration:00:04:55

    
Madani Munne Rohan Kay Liye Dua
Duration:00:05:00

    
Kamran Ghani Kay Liye Dua
Duration:00:05:10

    
Imran Attari Kay Liye Dua
Duration:00:05:09

    
Ejaz Ki Ammi Jan Kay Liye Dua
Duration:00:05:09

    
BInt e Iqbal Kay Liye Dua
Duration:00:05:09

    
Asif Attari Kay Liye Dua
Duration:00:05:07

    
Arif Kay Liye Dua
Duration:00:05:09