Sehri Ka Waqt Kab Shooro Hota Hai?
Duration:00:01:14

    
Ilahi Burey Khatimey Se Bachana
Duration:00:00:41

    
Roze Ka Maqsad
Duration:00:04:02

    
Apple(Saib) Kay Fawaid
Duration:00:01:32

    
Qanaat Kaise Miley?
Duration:00:01:26

    
Hikayat - Badshah Aur Lalchi Aurat
Duration:00:01:53