Mukhalfat Ka Jawab Aur Rah e Rast
Duration:00:41:51

    
Pasandida Imam
Duration:00:45:30

    
Madani Muzakra - Masail Batana
Duration:00:12:53

    
Madani Muzakra - Ghar Aur Walidain
Duration:01:05:47

    
Aurat Kay Baal Bhi Aurat Hain
Duration:00:00:43

    
Dilon ki rahat EP 09
Duration:01:22:27

    
Dilon ki rahat EP 08
Duration:02:04:16

    
Dilon ki rahat EP 07
Duration:02:27:00

    
Dilon ki rahat EP 06
Duration:01:28:59

    
Dilon ki rahat EP 05
Duration:02:06:23

    
Dilon ki rahat EP 04
Duration:02:04:10

    
Dilon ki rahat EP 03
Duration:02:10:53

    
Dilon ki rahat EP 02
Duration:02:13:34

    
Dilon ki rahat EP 01
Duration:01:45:30