Kiya Janwar Bhi Rotey Hain?
Duration:00:03:21

    
Kiya Bacha Bakra Zibah Karsakta Hai?
Duration:00:00:41

    
Eska Naam Kia Hai?
Duration:00:00:27