Hikayat - Kamzor Suwari
Duration:00:01:20

    
Hikayat - Ham Yahan Kyun Aye Hain?
Duration:00:01:44

    
Hikayat - Lalchi Wazeer
Duration:00:03:28

    
Hikayat - Mazoor Haji
Duration:00:02:05

    
Hikayat - Aik Roti Ki Barkat
Duration:00:03:16

    
HIkayat - Bachi Ka Khauf e Khuda
Duration:00:03:13

    
Hikayat - Maut Ki Takleef
Duration:00:01:43

    
Hikayat - Gussay Wala Bacha
Duration:00:02:29

    
Hikayat - Ummat Ki Khair Khuwahi
Duration:00:01:49

    
Hikayat - Iman Ki Dolat
Duration:00:01:38

    
Hikayat - Jinn Qabu Karnay Ki Zid
Duration:00:02:01

    
Hikayat - Dunya Aik Qaid Khana
Duration:00:03:39

    
Dilon ki rahat EP 27
Duration:02:22:49

    
Dilon ki rahat EP 28
Duration:02:40:55

    
Dilon ki rahat EP 26
Duration:02:14:11

    
Dilon ki rahat EP 25
Duration:02:11:31

    
Dilon ki rahat EP 24
Duration:02:27:55

    
Dilon ki rahat EP 23
Duration:02:16:26

    
Dilon ki rahat EP 22
Duration:02:14:43

    
Dilon ki rahat EP 21
Duration:02:20:20

    
Dilon ki rahat EP 19
Duration:02:28:42

    
Dilon ki rahat EP 18
Duration:02:25:00

    
Dilon ki rahat EP 17
Duration:03:08:25

    
Dilon ki rahat EP 16
Duration:02:19:04

    
Dilon ki rahat EP 14
Duration:01:32:59

    
Dilon ki rahat EP 13
Duration:01:30:46

    
Dilon ki rahat EP 12
Duration:01:42:13

    
Dilon ki rahat EP 10
Duration:01:56:13

    
Dilon ki rahat EP 09
Duration:01:22:27

    
Dilon ki rahat EP 08
Duration:02:04:16

    
Dilon ki rahat EP 07
Duration:02:27:00

    
Dilon ki rahat EP 06
Duration:01:28:59