Hikayat - Afwo Darguzar
Duration:00:01:09

    
Hikayat - Sood Ki Nahoosat
Duration:00:04:06

    
Hikayat - Parindey Ki Nasheehatain
Duration:00:02:19

    
Hikayat - Sood Khor Hakeem
Duration:00:01:13

    
Hikayat - Khof Se Amaan
Duration:00:02:04

    
Hikayat - Maghroor Damaad
Duration:00:02:31

    
Hikayat - Nafarmaan Beta
Duration:00:02:55

    
Hikayat - Ebrat Naak Khabar
Duration:00:03:40

    
Hikayat - Aay Saath Baras Waloun
Duration:00:02:59

    
Hikayat - 03 Machliyaan
Duration:00:01:21

    
Luqma e Halal Ki Barkatein
Duration:00:00:57

    
Hikayat - Ghaibi Awaaz
Duration:00:00:30

    
Hikayat - Bad Goi Ki Saza
Duration:00:01:54

    
Hikayat - Makaan Ka Parnala
Duration:00:03:17

    
Hikayat - Hafiza Atta Kardiya
Duration:00:03:00