Hikayat - Naam e Khuda Ki Tazeem
Duration:00:01:51

    
HIkayat - بسم اللہ Ki Deewani
Duration:00:02:26

    
Hikayat - Masail Seekhnay Ki Ahmiyat
Duration:00:01:28

    
Hikayat - Raham Dil Murghi
Duration:00:04:16

    
HIkayat - Aik Tinkay Ka Wabal
Duration:00:01:41

    
Hikayat - Maldar Say Dosti Ka Anjam
Duration:00:02:05

    
Hikayat - Aik Maslay Ki Lazzat
Duration:00:01:54

    
Hikayat - Ma'azoor Parinda
Duration:00:03:07

    
Hikayat - Zakhmi Dil Walay Buzurg
Duration:00:01:40

    
Hikayat - Veeran Mahal
Duration:00:02:08

    
Dilon ki rahat EP 27
Duration:02:22:49

    
Dilon ki rahat EP 28
Duration:02:40:55

    
Dilon ki rahat EP 26
Duration:02:14:11

    
Dilon ki rahat EP 25
Duration:02:11:31

    
Dilon ki rahat EP 24
Duration:02:27:55

    
Dilon ki rahat EP 23
Duration:02:16:26

    
Dilon ki rahat EP 22
Duration:02:14:43

    
Dilon ki rahat EP 21
Duration:02:20:20

    
Dilon ki rahat EP 19
Duration:02:28:42

    
Dilon ki rahat EP 18
Duration:02:25:00

    
Dilon ki rahat EP 17
Duration:03:08:25

    
Dilon ki rahat EP 16
Duration:02:19:04

    
Dilon ki rahat EP 14
Duration:01:32:59

    
Dilon ki rahat EP 13
Duration:01:30:46

    
Dilon ki rahat EP 12
Duration:01:42:13

    
Dilon ki rahat EP 10
Duration:01:56:13

    
Dilon ki rahat EP 09
Duration:01:22:27

    
Dilon ki rahat EP 08
Duration:02:04:16

    
Dilon ki rahat EP 07
Duration:02:27:00

    
Dilon ki rahat EP 06
Duration:01:28:59