Hikayat - Niyat Ka Lihaaz
Duration:00:02:42

    
بسم اللہ Ki Barkat
Duration:00:01:52

    
Sunnat Se Muhabbat
Duration:00:01:04

    
Acha Dost Kon?
Duration:00:01:14

    
Hikayat - Cheetey Ki Mot
Duration:00:02:12

    
Hikayat - Anokha Mazoor
Duration:00:04:33

    
Hikayat - Dunya Ki Pehli Kishti
Duration:00:04:38

    
Yazeed Aur Roomi Larki
Duration:00:00:54

    
Hikayat - Rizq e Halal Ki Barkatein
Duration:00:02:04

    
Hikayat - Ashrafiyoun Se Bhari Theli
Duration:00:02:26

    
Hikayat - Qabar Se Admi Nikal Para
Duration:00:04:12

    
Hikayat - Lalach Ka Anjam
Duration:00:01:48

    
Hikayat - Murda Ghaseeta Jaraha Tha
Duration:00:03:58

    
Waqia Teen Musafiroun Ka
Duration:00:05:32

    
Waqia e Ashaab e Kahaf
Duration:00:03:05