Hikayat - Machli Ne Angootha Kata
Duration:00:02:45

    
Hikayat - Jinnat Wala Ghar
Duration:00:03:52

    
Hikayat - Allah Ki Qudrat
Duration:00:03:32

    
Gulab Ki 2 Shakhain
Duration:00:02:03

    
Hikayat - Aaatey Ka Teela
Duration:00:02:01

    
Hikayat - Yateem Kon?
Duration:00:02:30

    
Hikayat - Ghussey Ka Ilaj
Duration:00:01:49

    
Hikayat - Rizq e Haram Ki Nahoosat
Duration:00:02:18

    
Hikayat - Bicho Kay Katne Par Sabar
Duration:00:01:25

    
Hikayat - Aik Luqma
Duration:00:01:20

    
Hikayat - Zehrila Sanp
Duration:00:01:48

    
Hikayat - Mayoosi Kaisi
Duration:00:01:06

    
Hikayat - Qabar Main Aag Kay Sholey
Duration:00:01:43

    
Hikayat - 10 Shikari Kuttey
Duration:00:01:23

    
Hikayat - Afwo Darguzar
Duration:00:01:09

    
Hikayat - Sood Ki Nahoosat
Duration:00:04:06

    
Hikayat - Parindey Ki Nasheehatain
Duration:00:02:19

    
Hikayat - Sood Khor Hakeem
Duration:00:01:13

    
Dilon ki rahat EP 27
Duration:02:22:49

    
Dilon ki rahat EP 28
Duration:02:40:55

    
Dilon ki rahat EP 26
Duration:02:14:11

    
Dilon ki rahat EP 25
Duration:02:11:31

    
Dilon ki rahat EP 24
Duration:02:27:55

    
Dilon ki rahat EP 23
Duration:02:16:26

    
Dilon ki rahat EP 22
Duration:02:14:43

    
Dilon ki rahat EP 21
Duration:02:20:20

    
Dilon ki rahat EP 19
Duration:02:28:42

    
Dilon ki rahat EP 18
Duration:02:25:00

    
Dilon ki rahat EP 17
Duration:03:08:25

    
Dilon ki rahat EP 16
Duration:02:19:04

    
Dilon ki rahat EP 14
Duration:01:32:59

    
Dilon ki rahat EP 13
Duration:01:30:46

    
Dilon ki rahat EP 12
Duration:01:42:13

    
Dilon ki rahat EP 10
Duration:01:56:13

    
Dilon ki rahat EP 09
Duration:01:22:27

    
Dilon ki rahat EP 08
Duration:02:04:16

    
Dilon ki rahat EP 07
Duration:02:27:00

    
Dilon ki rahat EP 06
Duration:01:28:59