Kiya Bacha Bakra Zibah Karsakta Hai?
Duration:00:00:41

    
Eska Naam Kia Hai?
Duration:00:00:27

    
Oont Ko Nahar Kiyoun Karte Hain?
Duration:00:00:44