Hikayat - Roney Wala Sutton
Duration:00:02:14

    
Hikayat - Oont Par Reham
Duration:00:01:38

    
Hikayat - Chand Do Tukrey Hogaya
Duration:00:02:29

    
Hikayat - 1000 Sahaba Ki Dawat
Duration:00:02:51

    
Hikayat- Lakri Talwar Ban Gai
Duration:00:00:47

    
Hikayat - Chirya Aur Us Kay Bachey
Duration:00:02:34

    
Hikayat - Rozi main hato haat barkat
Duration:00:01:34

    
Hikayat - Darkht chal kar aagaya
Duration:00:02:01

    
Hikayat - Mehnat Ki Kamai
Duration:00:01:33

    
Hikayat - Hafiza Mazboot Hogaya
Duration:00:02:47

    
Hikayat - Kaan Bajney Ki Waja
Duration:00:01:17

    
Dilon ki rahat EP 27
Duration:02:22:49

    
Dilon ki rahat EP 28
Duration:02:40:55

    
Dilon ki rahat EP 26
Duration:02:14:11

    
Dilon ki rahat EP 25
Duration:02:11:31

    
Dilon ki rahat EP 24
Duration:02:27:55

    
Dilon ki rahat EP 23
Duration:02:16:26

    
Dilon ki rahat EP 22
Duration:02:14:43

    
Dilon ki rahat EP 21
Duration:02:20:20

    
Dilon ki rahat EP 19
Duration:02:28:42

    
Dilon ki rahat EP 18
Duration:02:25:00

    
Dilon ki rahat EP 17
Duration:03:08:25

    
Dilon ki rahat EP 16
Duration:02:19:04

    
Dilon ki rahat EP 14
Duration:01:32:59

    
Dilon ki rahat EP 13
Duration:01:30:46

    
Dilon ki rahat EP 12
Duration:01:42:13

    
Dilon ki rahat EP 10
Duration:01:56:13

    
Dilon ki rahat EP 09
Duration:01:22:27

    
Dilon ki rahat EP 08
Duration:02:04:16

    
Dilon ki rahat EP 07
Duration:02:27:00

    
Dilon ki rahat EP 06
Duration:01:28:59