Hikayat
Duration:00:10:23

    
Hikayat
Duration:00:01:57

    
Hikayat
Duration:00:02:57

    
Hikayat
Duration:00:01:46

    
Hikayat - Badshah Aur Lalchi Aurat
Duration:00:01:53

    
Hikayat - Shadi Ka Anokha Sabab
Duration:00:02:17

    
Hikayat - 4 Parinday
Duration:00:03:04

    
Hikayat - Naik Maa Ka Naik Baita
Duration:00:02:00

    
Hikayat - Roney Wala Sutton
Duration:00:02:14

    
Hikayat - Oont Par Reham
Duration:00:01:38

    
Hikayat - Chand Do Tukrey Hogaya
Duration:00:02:29

    
Hikayat - 1000 Sahaba Ki Dawat
Duration:00:02:51

    
Hikayat- Lakri Talwar Ban Gai
Duration:00:00:47

    
Hikayat - Chirya Aur Us Kay Bachey
Duration:00:02:34