Hikayat - Mehnat Ki Kamai
Duration:00:01:33

    
Hikayat - Hafiza Mazboot Hogaya
Duration:00:02:47

    
Hikayat - Kaan Bajney Ki Waja
Duration:00:01:17

    
Hikayat - Niyat Ka Lihaaz
Duration:00:02:42

    
Hikayat - Cheetey Ki Mot
Duration:00:02:12

    
Hikayat - Anokha Mazoor
Duration:00:04:33

    
Hikayat - Dunya Ki Pehli Kishti
Duration:00:04:38

    
Hikayat - Rizq e Halal Ki Barkatein
Duration:00:02:04

    
Hikayat - Ashrafiyoun Se Bhari Theli
Duration:00:02:26